«Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының рейтинг агенттігі» АҚ (АӨҚО РА) «Мұнай нарығы орын тiрегiн iздеуде» сараптамалық пікірдің жарияланғанын хабарлайды | АО «Рейтинговое агентство РФЦА» (РА РФЦА)

«Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының рейтинг агенттігі» АҚ (АӨҚО РА) «Мұнай нарығы орын тiрегiн iздеуде» сараптамалық пікірдің жарияланғанын хабарлайды

Вы здесь: