«Алматы өңірлік қаржы орталығының Рейтинг агенттігі» АҚ (әрі қарай – АӨҚО РА) Жанат Құрманов директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына сайланғандығы туралы хабарлайды. | АО «Рейтинговое агентство РФЦА» (РА РФЦА)

«Алматы өңірлік қаржы орталығының Рейтинг агенттігі» АҚ (әрі қарай – АӨҚО РА) Жанат Құрманов директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына сайланғандығы туралы хабарлайды.

Вы здесь: